Brug og vedligehold af din bolig

Vedligeholdelse af lejemålet

 

Hvilke vedligeholdelsespligter har jeg?

De vedligeholdelsespligter der påhviler dig som lejer er uddybet i din lejekontrakt. Vedligeholdelsespligten betyder at du løbende i lejeperioden skal sørge for alle nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at det lejede altid er i god vedligeholdt stand.

 

Som hovedregel omfatter din vedligeholdelsespligt:

  • Vedligeholdelse af låse og nøgler

  • Vedligeholdelse af faste installationer (f.eks. vandhaner, toilet mv.)

  • Maling af radiatorer

  • Maling af træværk i lejemålet, herunder døre, karme, gerigter, paneler, entredør på den indvendige side og indvendige vinduesrammer til rammernes kant og fald.

  • Behandling af gulve

  • Lejemålet må kun males/tapetseres i hvide farver. Farver på vinduer, døre og træværk i øvrigt må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.

  • Gulve og dørtrin skal vedligeholdes med ufarvet lak. De skal altid fremtræde ensartede i farve. Træværk må ikke afsyres/afslibes uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.

  • Pudse lejemålets vinduer ind- og udvendigt.

  • Haven og den dertil hørende beplantning skal vedligeholdes. Du skal sørge for græsslåning, hækklipning mv.

  • Derudover rengør varmepumpens filter, afløb, riste samt og hårde hvidevarer, herunder emhætte. 

Rensning af filter

Hvordan renses filteret i din varmepumpe?

Det spørgsmål kan vi hjælpe dig med at besvare her i denne guide.

Se med her ⇒

Hvis du konstaterer problemer med lejemålets installationer, skal du straks kontakte din vicevært for at aftale hvordan udbedringen foretages.